HARRIET ROSS TUBMAN
harriet_tubmanharriet_tubman_plaqueHarriet Ross Tubman text